Czym jest SI, a czym nie jest SI? Definiowanie sztucznej inteligencji

Popularność SI w mediach jest częściowo spowodowana faktem, że ludzie zaczęli używać tego terminu, gdy odnoszą się do rzeczy, które nie miały z tym pojęciem nic wspólnego. Dlaczego tak jest? Dlaczego publiczna percepcja SI jest tak mglista? Poniżej przedstawiono kilka powodów.

Powód 1: brak oficjalnie uzgodnionej definicji

Nawet badacze zajmujący się SI nie mają dokładnej definicji. Jest ona ciągle redefiniowana, gdyż niektóre tematy nie są klasyfikowane jako sztuczna inteligencja albo dopiero zaczynają wchodzić w zakres tego terminu.

W środowisku w stosunku do SI funkcjonuje pewien (naukowy) żart, mianowicie:

„są to fajne rzeczy, których komputery nie potrafią zrobić”

Ironią jest to, że zgodnie z tą definicją sztuczna inteligencja nigdy nie robi postępów: gdy tylko uda znaleźć się sposób na zrobienie czegoś interesującego za pomocą komputera, to przestaje to być problemem SI. Na przykład 50 lat temu automatyczne metody wyszukiwania i planowania uznawano za należące do dziedziny sztucznej inteligencji. Obecnie takich metod uczy się każdy student informatyki. Podobnie niektóre sposoby przetwarzania nieokreślonych informacji stają się tak dobrze rozumiane, że prawdopodobnie zostaną wkrótce przeniesione z SI do dziedziny statystyki lub prawdopodobieństwa. Więcej o zastosowania sztucznej inteligencji.

Powód 2: dziedzictwo science fiction

Zamieszanie co do znaczenia sztucznej inteligencji pogłębiają jej wizje obecne w różnych literackich i filmowych dziełach science fiction. Opowiadania z tego gatunku często przedstawiają przyjazne humanoidalne roboty, które dostarczają zbyt szczegółowych faktów lub dowcipnego dialogu, czasem nawet podążają śladami Pinokia i zaczynają się zastanawiać, czy mogą stać się ludźmi. Kolejna klasa istot humanoidalnych w sci-fi opowiada o złowrogich maszynach zwracających się przeciwko człowiekowi. Często tym istotom nadaje się powierzchownie cechy ludzkie, co jest zrozumiałe, ponieważ większość fikcji – nawet science fiction – musi być skierowana do ludzkiego odbiorcy (filmu czy książki), inaczej człowiek byłby wyobcowany w stosunku do sztucznej inteligencji, która jest zbyt odmienna i dziwna. Zatem większość treści związanych z science fiction najlepiej jest interpretować jako metaforę obecnej kondycji ludzkości, w której roboty mogą być postrzegane jako zalążki represjonowanych grup społecznych albo mogą stanowić o naszym poszukiwaniu sensu życia.

Powód 3: to, co wydaje się łatwe, jest w rzeczywistości trudne…

Innym źródłem problemu w zrozumieniu sztucznej inteligencji jest to, że ciężko jest ustalić, które zadania są proste, a które bardziej skomplikowane. Rozejrzyj się i podnieś pierwszy napotkany przedmiot, a następnie pomyśl o tym, co zrobiłeś: wykorzystałeś oczy, aby zeskanować otoczenie, zorientowałeś się, gdzie są odpowiednie przedmioty do podniesienia, wybrałeś jeden z nich i zaplanowałeś trajektorię, dosięgnąłeś go, a następnie poruszyłeś ręką, zaciskając różne mięśnie w odpowiedniej sekwencji. Następnie udało Ci się ścisnąć obiekt z odpowiednią siłą, aby utrzymać go w dłoni. Nie jest łatwo docenić, jak bardzo skomplikowane są proste i zwykłe aktywności… Z kolei te skomplikowane dla nas czynności jak gra w szachy mogą okazać się dla SI bardzo łatwe. Dlaczego gry stały się kluczowe w badaniach nad SI?

Jaka byłaby bardziej przydatna definicja?

Próba definicji bardziej użytecznej niż żart „fajne rzeczy, których komputery nie potrafią zrobić” polegałaby na wyszczególnieniu właściwości charakterystycznych dla SI, w tym przypadku autonomii i adaptacji.

Kluczowa terminologia SI [1]

Autonomia – zdolność do wykonywania zadań w złożonych środowiskach bez stałego prowadzenia przez użytkownika.

Adaptacja – zdolność do poprawy wydajności poprzez uczenie się na podstawie doświadczenia.

Sztuczna inteligencja to dyscyplina naukowa, która obejmuje takie obszary jak: uczenie maszynowa, głębokie uczenie oraz naukę o danych. Skuteczne metody sztucznej inteligencji cechuje autonomia oraz adaptacja.

Definiowanie sztucznej inteligencji. Terminy autonomia i adaptacja. Ogólna vs wąska SI.

Ogólne vs wąska SI

W Internecie możesz zetknąć się z pojęciami „ogólne” i „wąskie” SI. Co to tak naprawdę oznacza? Wąska sztuczna inteligencja odnosi się do sztucznej inteligencji, która obsługuje jedno zadanie. Ogólne SI lub sztuczna inteligencja ogólna (ang. Artificial General Intelligence, AGI) odnosi się do maszyny, która jest w stanie poradzić sobie z każdym zadaniem intelektualnym. Wszystkie metody sztucznej inteligencji, których używamy aktualnie wchodzą w skład wąskiej sztucznej inteligencji, przy czym ogólna sztuczna inteligencja należy do sfery science fiction. Tak naprawdę ideał AGI został praktycznie całkowicie porzucony przez osoby badające SI, ponieważ przez 50 lat pomimo wysiłków nie zanotowano większych postępów. Odwrotną sytuację można zauważyć w stosunku do wąskiej sztucznej inteligencji, która czyni ogromne postępy. 

Silna vs słaba SI

 „Silna” i „słaba” sztuczna inteligencja stanowi swoistą dychotomię. Można rzecz, iż jest to filozoficzna różnica pomiędzy byciem inteligentnym, a inteligentnym działaniem. Silna sztuczna inteligencja oznaczałaby „umysł”, który jest naprawdę inteligentny i samoświadomy. Słaba sztuczna inteligencja to systemy, które wykazują inteligentne zachowania, mimo że są to „zwykłe” komputery. Więcej na ten artykule argument chińskiego pokoju.

Uważaj na słowo „inteligentny”

W trakcie prób określania i mówienia o sztucznej inteligencji musimy zachować ostrożność, gdyż używane przez nas słowa mogą wprowadzać w błąd. Najprostszymi przykładami są uczenie się, zrozumienie i inteligencja.

Przykładowo można zauważyć, że system jest inteligentny, ponieważ dostarcza dokładnych instrukcji nawigacji lub wykrywa oznaki czerniaka na zdjęciach zmian skórnych. W tego typu przypadkach słowo „inteligentny” z łatwością sugeruje nam, że system jest w stanie wykonać wszelkie zadania, które każda inteligentna osoba jest w stanie wykonać, mianowicie: pójście do sklepu spożywczego i gotowanie obiadu, pranie i składanie prania itp.

Tak samo, gdy stwierdzamy, że komputerowy system wizyjny rozumie obrazy, ponieważ jest w stanie podzielić go na odrębne obiekty, takie jak: inne samochody, piesi, budynki czy droga. Słowo „rozumiem” sugeruje w takim razie, iż pojmuje on sytuację, w które dana osoba ma na sobie koszulkę z nadrukowanym zdjęciem drogi, a zatem fakt, że jazda po niej (i nad nią) nie jest właściwa.

Sztuczna inteligencja to dziedzina nauki

Omawiając sztuczną inteligencję chcielibyśmy zniechęcić do używania SI jako rzeczownika policzalnego, ponieważ jest to dyscyplina naukowa, taka jak matematyka czy fizyka. Oznacza to, że SI to zbiór pojęć, problemów i metod ich rozwiązywania. Więcej o dziedzinach nauki związanych ze sztuczną inteligencją.

Stwierdzenie „potrzebujemy więcej sztucznej inteligencji” brzmiałoby po prostu brzmi źle, prawda?

Pomimo nieprawidłowości tej formy, używanie SI jako rzeczownika policzalnego jest dość powszechnym zjawiskiem. Weźmy na przykład nagłówek: „Dane z urządzeń do noszenia pomogły sztucznej inteligencji dostrzec oznaki cukrzycy”[2], jest to dobry nagłówek, ponieważ podkreśla znaczenie danych i jasno stwierdza, że ​​system może wykrywać jedynie objawy cukrzycy, a nie diagnozować i wydawać decyzje dotyczące leczenia. Zdecydowanie nigdy nie powinno się mówić, że sztuczna inteligencja „Sztuczna Inteligencja Google stworzyła sztuczną inteligencję, która przewyższa każdą inną wykreowaną przez ludzi”[3], co jest jednym z najbardziej wprowadzających w błąd nagłówków dotyczących SI.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako rzeczownika policzalnego nie jest oczywiście wielkim problemem, jeżeli wypowiedziana kwestia ma sens. Jednakże, gdy chcesz rozmawiać jak profesjonalista, unikaj stwierdzenia „sztuczna inteligencja”, a zamiast tego powiedz „metoda sztucznej inteligencji”.


[1] Terminologia zainspirowana z kursu: https://www.elementsofai.com 

[2] https://www.engadget.com/2018/02/07/deepheart-diabetes-cardiogram-ai/

[3] https://futurism.com/google-artificial-intelligence-built-ai


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *