Argument chińskiego pokoju

Pomysł, że inteligencja jest taka sama jak inteligentne zachowanie został przez niektórych podważony. Największą dezaprobatę wyraża eksperyment myślowy w chińskim pokoju Johna Searle’a. Polega on na tym, że osoba nieznająca chińskiego jest zamknięta w pomieszczeniu. Zaś na zewnątrz pokoju jest osoba, która może wsuwać do niego notatki napisane w języku chińskim, przez otwór na pocztę. Osoba w pokoju dostaje instrukcję, w której może znaleźć szczegółowe dane dotyczące reagowania na notatki otrzymywane z zewnątrz.

Searle stwierdzał, że nawet jeśli osoba spoza pokoju ma wrażenie, że prowadzi rozmowę z inną osobą mówiącą po chińsku, to ta znajdująca się w pokoju nie rozumie chińskiego. Podobnie jego argumentacja jest kontynuowana, nawet jeśli maszyna zachowuje się w inteligentny sposób, na przykład przechodząc test Turinga, nie wynika z tego, że jest inteligentna lub ma „umysł”, taki jak człowiek. Słowo „inteligentny” można także zastąpić słowem „świadomy”, dzięki czemu można wysunąć podobny argument.

Czy samochód autonomiczny jest inteligentny?

Czy samochód autonomiczny jest inteligentny?

Argument chińskiego pokoju stoi w sprzeczności z poglądem, że inteligencję można podzielić na małe instrukcje mechaniczne, które można zautomatyzować.

Samochód autonomiczny jest przykładem elementu inteligencji (prowadzenia samochodu), który można zautomatyzować. Argument chińskiego pokoju sugeruje, że nie jest to jednak naprawdę inteligentne myślenie: po prostu tak wygląda. System SI w samochodzie nie widzi ani nie rozumie swojego otoczenia i nie wie, jak prowadzić bezpiecznie, w sposób w jaki człowiek widzi, rozumie oraz wie. Według Searle oznacza to, że inteligentne zachowanie systemu zasadniczo różni się od bycia inteligentnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *