Społeczna konsekwencja SI 4: Zmiana pracy

Kiedy człowiek u zarania dziejów nauczył się używać ostrej skały do ​​łamania otwartych kości martwych zwierząt w celu uzyskania dostępu do nowego źródła pożywienia, uwolnieniu uległy: czas i energia do innych celów, takich jak walka, znalezienie partnera i konstrukcja nowych wynalazków. Wynalezienie silnika parowego w 1700 roku wykorzystało łatwą do przenoszenia formę mocy maszyny, która znacznie poprawiła wydajność fabryk, a także statków i pociągów. Automatyzacja zawsze była drogą do wydajności: coraz więcej za mniej. Zwłaszcza od połowy XX wieku rozwój technologiczny doprowadził do bezprecedensowego postępu w dziedzinie automatyzacji. SI jest kontynuacją tego postępu.

Każdy krok w kierunku lepszej automatyzacji zmienia życie zawodowe. Dzięki naostrzonej skale nie było potrzeby polowania i zbierania jedzenia; dzięki silnikowi parowemu konie i jeźdźcy byli mniej potrzebni; z komputerem jest mniejsze zapotrzebowanie na niezliczoną ilość aktywności człowieka (przy czym zwiększa się potrzeba oglądania filmów z kotami). W przypadku sztucznej inteligencji i robotyki potrzeba wielu rodzajów nudnej, powtarzalnej pracy.

Na przestrzeni historii dynamicznie zmieniały się rodzaje pracy. SI również na to wpłynie.
Historia znajdowania nowych rzeczy do zrobienia

W przeszłości za każdym razem, gdy jeden rodzaj pracy był zautomatyzowany, człowiek wyszukiwał nowe rodzaje aktywności, aby go zastąpić. Nowe rodzaje pracy są mniej powtarzalne i rutynowe, ale bardziej zmienne i kreatywne. Problem z obecnym tempem rozwoju SI i innych technologii polega na tym, że podczas kariery zawodowej zmiana w życiu zawodowym może być większa niż kiedykolwiek wcześniej. Można sobie wyobrazić, że niektóre prace, takie jak kierowanie ciężarówką lub taksówką, mogą zniknąć w ciągu najbliższych lat. Tak nagła zmiana może doprowadzić do masowego bezrobocia, ponieważ ludzie mogą nie mieć czasu na przebranżowienie się.

Najważniejszym działaniem zapobiegawczym mającym na celu uniknięcie ogromnych problemów społecznych, jest pomoc młodym ludziom w uzyskaniu szerokiego wykształcenia. To stanowi podstawę do wykonywania wielu różnych miejsc pracy i nie wiąże się z dużym ryzykiem, że w najbliższej przyszłości stanie się przestarzałe.

Równie ważne jest wspieranie uczenia się przez całe życie i uczenia się w pracy, ponieważ niewielu z nas będzie wykonywać tę samą pracę przez całą karierę. Ograniczenie liczby godzin tygodniowo pomogłoby zaoferować pracę większej liczbie osób, ale prawa ekonomiczne zwykle zmuszają ludzi do większego wymiaru pracy za mniej, chyba że wprowadzona zostanie polityka publiczna regulująca ilość pracy.

Zmiany pracy

Nie możemy przewidzieć przyszłości sztucznej inteligencji, gdyż prognozowanie tempa i zakresu tego rozwoju jest niezwykle trudne. Istnieją pewne dane szacunkowe dotyczące zakresu automatyzacji pracy, mianowicie nawet 47% miejsc pracy w USA jest zagrożonych według badaczy z University of Oxford. Badanie przeprowadzone do uzyskania tych wyników wydają się bardzo wiarygodne i precyzyjne. Jednakże nie sama liczba stanowi tu główną wartość, a szczegółowy raport, który prognozuje, jakie zawody mogą ulec automatyzacji. Dlatego też prawdziwą wartością tych badań jest sama analiza, a nie konkretna liczba (tj. 47%). Jednakże to zawsze dane procentowe przebiją się do świadomości społeczeństwa, nie zaś bardziej precyzyjne dane.

Jakie są zatem zadania, które mogą zostać zautomatyzowane? Istnieją pewne wyraźne oznaki tego, które możemy już zaobserwować.

Autonomiczne rozwiązania z zakresu robotyki, takie jak pojazdy samobieżne, w tym samochody, drony i łodzie lub promy, znajdują się na skraju głównych zastosowań komercyjnych. Bezpieczeństwo samochodów autonomicznych jest trudne do oszacowania, ale statystyki sugerują, że prawdopodobnie nie są jeszcze na odpowiednim poziomie. Jednak postęp ten był niesamowicie szybki i przyspiesza z powodu rosnącej ilości dostępnych danych.

Aplikacje do obsługi klienta, takie jak centra informacyjne, można zautomatyzować w bardzo opłacalny sposób. Obecnie nie zawsze należy kibicować jakości usług, ponieważ „wąskim gardłem” jest przetwarzanie językowe (system nie jest w stanie rozpoznać języka mówionego) oraz logika i rozumowanie wymagane do zapewnienia rzeczywistej usługi. Jednak aplikacje działające w ograniczonych domenach (np. rezerwacja stolika w restauracji lub strzyżenie) stale się pojawiają.

Trudno jest powiedzieć, kiedy będziemy mieli bezpieczne i niezawodne samochody autonomiczne, które zastąpią człowieka w pełni. Ponadto nie możemy pominąć faktu, iż kierowca ciężarówki lub taksówki nie tylko „kręci kołem”: są oni również odpowiedzialni za zapewnienie prawidłowego działania pojazdu, gwarantują bezpieczeństwo przewożonego ładunku czy pasażerów oraz zajmują się wieloma innymi zadaniami, których automatyzacja może być znacznie trudniejsza niż faktyczna jazda.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych postępów technologicznych, pojawią się także nowe prace tworzone z powodu sztucznej inteligencji. Jest prawdopodobne, że w przyszłości większa część siły roboczej skoncentruje się na badaniach i rozwoju oraz zadaniach wymagających kreatywności i interakcji między ludźmi. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *