KOMPLETNY PROGRAM NA TEMAT SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Dowiedz się o starcie, na jeden z dwóch sposobów do wyboru:“Those who can imagine anything, can create the impossible.”

Alan Turing